Platební portál

Úhrada poplatku

Zadejte prosím své rodné číslo nebo variabilní symbol a kontaktní e-mail. Po kliknutí na: „Zobrazit údaje pro platbu" systém vyhledá, zda máte nějakou neuhrazenou pohledávku. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

* Tímto beru na vědomí, že město Rýmařov zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - vice na www.rymarov.cz), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.