Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Vyvěšeno od
Ostatní instituce Aukční vyhláška č. 359-A/23 02.06.2023
Nabídky pronájmu Nabídka bytů na 06/2023 02.06.2023
MÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství Stanovení PDZ 01.06.2023
MÚ - odbor vnitřních věcí Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Petr Cabalka, roč. 1963 01.06.2023
Výběrová řízení, veřejné zakázky a soutěže Zveřejnění výzvy - veřejná zakázka - Užitkové vozidlo pro přepravu osob a nákladu (Městské služby) 31.05.2023
Ostatní instituce Nařízení SVS - virová hemoragická septikémie - ukončení 31.05.2023
Obecné informace pro občany a organizace Záměr pronájmu části pozemků parc.č. 1872/1 a parc.č. 1872/4 o výměře cca 250m2 , k.ú. Rýmařov 31.05.2023
Obecné informace pro občany a organizace Záměr pronájmu nemovitého majetku RM 29.05.2023 31.05.2023
Výběrová řízení, veřejné zakázky a soutěže Výběrové řízení na pozici referenta odboru dopravy a silničního hospodářství 29.05.2023
Obecné informace pro občany a organizace Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2316 v k.ú. Rýmařov o velikosti cca 385 m2 29.05.2023
Obecné informace pro občany a organizace Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2316 v k.ú. Rýmařov 26.05.2023
MÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství SMÚP-odstranění DZ 25.05.2023
MÚ - odbor stavební úřad Oznámení o uzavření VPS: Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazva 25.05.2023
Organizace města NÁVRH závěrečného účtu Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2022 24.05.2023
MÚ - odbor vnitřních věcí Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Petr Cabalka, roč. 1963 22.05.2023
Obecné informace pro občany a organizace Záměr prodeje pozemku a výzva k podání nabídky - pozemek parc.č. 5/8 k.ú. Stránské 15.05.2023
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 9/2023 10.05.2023
Ostatní instituce Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - č.j. 139EX 29641/21-148 09.05.2023
MÚ - odbor finanční Závěrečný účet města Rýmařova za rok 2022 (úřední deska) 09.05.2023
MÚ - odbor finanční Rozpočtová opatření ZM č. II - rok 2023 (úřední deska) 05.05.2023
Ostatní instituce Aktualizovaný seznam NIV k 01.02.2023 - Rýmařov 28.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 07/2023 16.02.2023
MÚ - odbor finanční Rozpočtová opatření č. I - rok 2023 - úřední deska 15.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 04/2023 01.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 1/2023 11.01.2023
Ostatní instituce Oznámení o zveřejnění dokumentů Sdružení obcí Rýmařovska 04.01.2023
MÚ - odbor finanční Rozpočet 2023 - úřední deska 20.12.2022
MÚ - odbor finanční Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 - úřední deska 20.12.2022
MÚ - odbor finanční Závěrečný účet 2021 - úřední deska 01.07.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 10/2022 21.06.2022
Obecné informace pro občany a organizace Program podpory studny a ČOV 01.10.2021