Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Vyvěšeno od
Obecné informace pro občany a organizace Záměr pronájmu - 2x zahrádky v zahrádkářské osadě "Pod Tratí" 08.02.2023
Výběrová řízení, veřejné zakázky a soutěže Oznámení o výběru dodavatele - VZ "Oprava oplocení nemocnice v Rýmařově" 08.02.2023
MÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství Stanovení PÚP - závody koloběžek 08.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Výběrové řízení na pozici vedoucího odboru právního a živnostenského úřadu na dobu určitou 07.02.2023
MÚ - odbor vnitřních věcí Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Daniela Vondrová, r. 1980 07.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Záměr pronájmu sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních modulů a horizontů 06.02.2023
MÚ - odbor stavební úřad Oznámení o zahájení územního řízení: RO o umístění stavby nazvané "Rýmařov BR_2632 - BR_2635, ZOK" 06.02.2023
MÚ - odbor stavební úřad Územní rozhodnutí: Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTH_Rýmařov - 2 Tř. Hrdinů_RYBRU5" umístěn 03.02.2023
Výběrová řízení, veřejné zakázky a soutěže Oznámení o výběru dodavatele "Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé na lesní cestu 1L– 2. vyhlášení" 01.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Výběrové řízení na pozici referenta/referentky odboru sociálních věcí 01.02.2023
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 04/2023 01.02.2023
MÚ - odbor stavební úřad Rozhodnutí č. 05/23 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 27.01.2023
Výběrová řízení, veřejné zakázky a soutěže Zadávací dokumentace VZ „Oprava oplocení nemocnice v Rýmařově“ 26.01.2023
Obecné informace pro občany a organizace Pozvánka na zastupitelstvo města 09_02_2023 26.01.2023
MÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství Stanovení PÚP - VaK 2023 26.01.2023
MÚ - odbor stavební úřad Rozhodnutí č. 1/23 o prodloužení platnosti územního RO: Žádost o prodloužení platnosti územního RO 25.01.2023
MÚ - odbor stavební úřad Věřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Břidličná 23.01.2023
Ostatní instituce Usnesení - dražební vyhláška (elektronická dražba) - č.j. 117 EX 498/22-154 13.01.2023
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 1/2023 11.01.2023
Ostatní instituce Oznámení o zveřejnění dokumentů Sdružení obcí Rýmařovska 04.01.2023
MÚ - odbor finanční Rozpočet 2023 - úřední deska 20.12.2022
MÚ - odbor finanční Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 - úřední deska 20.12.2022
MÚ - odbor finanční Záměr prodeje pozemku a výzva k podání nabídky - pozemek parc.č. 37/1 k.ú. Ondřejov 14.12.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 18/2022 14.12.2022
Obecné informace pro občany a organizace Výběrové řízení na pozici referenta/referentky odboru dopravy a silničního hospodářství 09.12.2022
Obecné informace pro občany a organizace Výběrové řízení na pozici referenta/referentky odboru stavební úřad 09.12.2022
Ostatní instituce Aktualizovaný seznam NIV k 1. 8. 2022 - Rýmařov 18.08.2022
MÚ - odbor finanční Závěrečný účet 2021 - úřední deska 01.07.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 10/2022 21.06.2022
Obecné informace pro občany a organizace Oznámení o upuštění od vybírání správních poplatků 20.06.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 8/2022 20.05.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 5/2022 15.03.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 04/2022 09.03.2022
Obecné informace pro občany a organizace Vyhlášení nálezu č. 03/2022 18.02.2022
Obecné informace pro občany a organizace Program podpory studny a ČOV 01.10.2021