Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Obecné informace pro občany a organizace
Název Vyhlášení nálezu č. 9/2023
Číslo jednací MURY 17156/2023
Zodpovídá Odbor vnitřních věcí
Původce Městský úřad Rýmařov
Adresát Městský úřad Rýmařov
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.05.2023
Vyvěšeno do 11.05.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.05.2023 09:15:22
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do