Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Obecné informace pro občany a organizace
Název Vyhlášení nálezu č. 11/2023
Číslo jednací MURY 24600/2023
Zodpovídá Odbor vnitřních věcí
Původce Městský úřad Rýmařov
Adresát Městský úřad Rýmařov
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.07.2023
Vyvěšeno do 13.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.07.2023 13:04:42
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do