Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Obecné informace pro občany a organizace
Název Vyhlášení nálezu č. 15/2023
Číslo jednací MURY 28065/2023
Zodpovídá Odbor vnitřních věcí
Původce Městský úřad Rýmařov
Adresát Městský úřad Rýmařov - úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.08.2023
Vyvěšeno do 15.08.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.08.2023 16:15:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do