Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Obecné informace pro občany a organizace
Název Vyhlášení nálezu - 16/2023
Číslo jednací MURY 37402/2023
Zodpovídá Odbor vnitřních věcí
Původce Městský úřad Rýmařov
Adresát Městský úřad Rýmařov
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.11.2023
Vyvěšeno do 02.11.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.11.2023 10:54:51
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do